Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Các giáo viên không thể nhớ nổi mỗi ngày, các cấp Bộ - Sở - Phòng - Trường - Tổ và các ngành liên quan đã ban hành bao nhiêu quy định bổ sung, sửa chữa, quy chế mới có liên quan đến giáo dục. Có lẽ, mỗi trường nên có một luật sư chuyên gỡ rối, hòa giải các mâu thuẫn trong khu rừng văn bản ấy.Gửi bình luận