Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Chính quyền Hà Nội đang muốn khôi phục lại nét đẹp thanh lịch truyền thống của người dân nhưng tôi nghĩ sẽ khó thực hiện được. Ngày nay, muốn tìm người Hà Nội thanh lịch thì phải vào Sài Gòn hoặc sang Pháp, Mỹ... (PNH)
Van Nam - (vào lúc: 08:02 - 02-25-2014)
Trong truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải cũng có nói người Sài Gòn thanh lịch hơn người Hà Nội, chẳng hiểu sao !Gửi bình luận