Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong lúc đi tìm "Chiếc lược ngà", Hiền Chấm Cơm gặp Nguyễn Quang Sáng quảy một gánh văn xuôi vượt qua "Cánh đồng hoang" đi về miền "Đất lửa". Ổng nói: Tao từ giã cõi tạm rồi, đang về cõi vĩnh hằng, nhờ chú mày nhắn với tụi báo đừng nói cho ai biết việc tao trốn bỏ hiện thực cuộc sống nhen !Gửi bình luận