Danh ngôn sưu tầm
Danh ngôn nhân ngày Valentine: "Trong mọi trường hợp, bạn hãy kết hôn đi.
Nếu được người vợ tốt, bạn hạnh phúc. Nếu gặp người vợ xấu, bạn sẽ thành
triết gia. Đó là điều hay nhất cho con người" (Socrate)Gửi bình luận