Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Miền Bắc: lời chào cao hơn mâm cỗ;  miền Nam: mâm cỗ cao hơn lời chào.
Bạn muốn nhận mâm cỗ hay lời chào ? (PNH)Gửi bình luận