Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Việt Nam tự hào xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới nhưng trong tết Giáp Ngọ
vẫn có nhiều tỉnh xin gạo cứu đói. Trong khi đó, những người ăn mày
thời nay chỉ xin tiền hoặc bia lon chứ nhất quyết không thèm xin gạo.Gửi bình luận