Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tết con ngựa, ngẫm chuyện Tái ông mất mã, thấy việc đời được mất ngang nhau, âm dương bù trừ, buồn vui đắp đổi nhưng mấy ai thấm thía điều này !Gửi bình luận