Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tiễn năm Quý Tỵ, đón năm Giáp Ngọ. Giảm ngựa sắt, tăng ngựa thịt
nhưng không nên cưỡi ngựa trên con đường đi tới vinh quang (PNH)Gửi bình luận