Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tết 2014, nhiều hành khách Sài Gòn đã quay lưng với dịch vụ đường sắt, thành lũy kiên cố nhất của nền kinh tế bao cấp đang bị thử thách. Lẽ ra, ngành đường sắt phải tự nuôi mình chứ không nên dựa vào bầu sữa ngân sách nhà nước.Gửi bình luận