Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ở Việt Nam hiện nay, người ta bàn tán mãi về việc soạn bộ sách giáo khoa
sánh vai cùng bốn biển năm châu nhưng thật ra, chẳng ai biết cuốn sách
giáo khoa ở nước ngoài có dạng hình tròn hay hình vuông.Gửi bình luận