Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tính chất nhân đạo của một chính phủ thể hiện trước hết ở chính sách y tế của nó, đặc biệt là việc chăm sóc kịp thời, tận tình, miễn phí đối với các bịnh nan y và bịnh hiếm gặp, với người nghèo và người tàn tật (PNH)Gửi bình luận