Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 50 sư đoàn công nông rải quân khắp thế giới. Họ ra đi không phải để giải phóng các dân tộc khác thoát khỏi đói nghèo mà để làm mướn cho các nhà tư sản. Loại "lý lịch rõ ràng" được phong mác "xuất khẩu lao động" sang châu Phi. Loại không chính quy thì làm mướn cho dân Miên, Lào.Gửi bình luận