Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ngày 29/12/13, lại thêm 7 HS chết đuối ở biển Cần Giờ. Những vụ thế này phổ biến khắp nơi, GV đã rút kinh nghiệm rồi lại quên kinh nghiệm. Nên có thể nói:
"Lịch sử là sự lặp đi lặp lại của những sai lầm,
muốn tránh sai lầm thì đừng quên lịch sử" (PNH)Gửi bình luận