Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Chúc mừng năm mới 2014 ! Thế giới tống tiễn con số 13 xui xẻo
và hẹn gặp lại Judas sau 100 năm nữa (2113)Gửi bình luận