Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Khi ba nhà tư sản Nguyễn Vi Na, Trần Mô Bai, Lê Việt Teo thực hiện chánh sách đại đoàn kết, bắt tay nhau đồng loạt tăng giá cước 3G, quần chúng công nông mới té ngửa ra vì không ngờ đây là ba anh em cùng mẹ khác cha (PNH)Gửi bình luận