Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ngồi trên xe tuần lộc ngắm "kỳ quan xe máy" Viễn Đông, cô gái Hà Lan hỏi:
"Tại sao nó phóng ngựa sắt chạy loạn xạ như thế mà không tung vào nhau ?".
Ông già Nô en trả lời: "Có gì lạ, trên chiến trường trung cổ, các anh hùng
cũng phóng ngựa chạy loạn xạ nhưng đâu có tung vào nhau !" (PNH)Gửi bình luận