Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Đọc thơ của Đoàn Văn Cừ và Anh Thơ, ta thấy cảnh sống ở làng quê Bắc Bộ trước 1945 rất thanh bình, no ấm, tươi vui. Nhưng tiếc thay ! Lửa chiến tranh
đã tràn về "Thôn ca" đốt cháy "Bức tranh quê" (PNH)Gửi bình luận