Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nhìn thấy tài sản của người bị nạn, dân Pháp, Anh, Úc không dám cướp vì
sợ Chúa phạt. Dân Nhựt, Thái, Lào cũng không dám cướp vì sợ Phật phạt.
Còn người Việt thì sao ??? (PNH)
Tuấn còi - (vào lúc: 07:12 - 12-18-2013)
Một câu hỏi lớn không lời đáp / Cho đến bây giờ Phật vẫn chau (Huy Cận)Gửi bình luận