Danh ngôn sưu tầm
Xã hội được cấu tạo bởi hai giai cấp lớn: giai cấp của những kẻ cần bữa ăn
hơn là ngon miệng và giai cấp của những kẻ cần ngon miệng hơn cả bữa ăn (Chamfort)Gửi bình luận