Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nhiều người cho rằng cái gì ở Hòn Ngọc Viễn Đông cũng nhứt miền Nam,
nhưng đó chỉ là cổ tích, còn hiện nay, lối cư xử của người Sài Gòn
không văn minh bằng người Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt...(PNH)Gửi bình luận