Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Đi dọc các tỉnh Trung Kỳ và Bắc Kỳ, ta chỉ nghe giới công chức bàn tán về cơ cấu nhân sự các cấp, các ngành, không thấy ai bàn giải pháp phát triển quê hương. Không lẽ không còn thứ gì khác đáng quan tâm hơn chức vụ hay sao !Gửi bình luận