Danh ngôn sưu tầm
Nước hạnh phúc là triết gia làm vua và vua là triết gia (Platon)
[Trong quốc gia lý tưởng, người đứng đầu phải có tư tưởng lớn
đủ sức chiếu rọi đến khối óc và con tim của dân chúng - PNH]Gửi bình luận