Danh ngôn sưu tầm
Càng có nhiều luật pháp, càng có thêm nhiều kẻ trộm (Lão Tử)
Càng nhiều luật pháp, càng sinh ra lắm tội lỗi (Milton)Gửi bình luận