Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Do ảnh hưởng ngôn ngữ của một đài truyền hình Việt Nam duy nhứt đặt tại
cố đô Thăng Long nên giới trẻ Nam Trung Bộ hiện nay đang có xu hướng
bỏ "ba má" để chạy theo "bố mẹ". Bạn nghĩ sao về vấn đề này ? (PNH)Gửi bình luận