Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trải qua hàng triệu năm tiến hóa tự nhiên, con chuột mới thành con dơi. Nhưng chỉ trải qua vài chục năm sống trong môi trường hiện đại, chuột đã biết rượt đuổi mèo.
Gửi bình luận