Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Hội nhà văn Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trương Tửu (Nguyễn Bách Khoa). Ông thiết kế con đường rất to vào khoa học văn chương nhưng đa số người vẫn đi theo con đường nhỏ nên ít biết đến ông (PNH)Gửi bình luận