Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu nói rằng học trò giỏi có đạo đức tốt hơn học trò dở thì chẳng khác gì
cho rằng người ở nhà lầu có đạo đức tốt hơn người ở nhà tranh (!) (PNH)Gửi bình luận