Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Người ta khuyên thầy giáo muốn dạy hay thì phải hiểu biết nhiều
nhưng đôi lúc, hiểu biết nhiều quá cũng khó dạy (PNH)Gửi bình luận