Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ở Việt Nam hiện nay, vẫn còn nhiều quý tộc phong kiến mang tư tưởng phân biệt đẳng cấp ngành giáo. Họ coi thường việc cô giáo mầm non phấn đấu thành giảng viên ĐH hoặc giảng viên ĐH đi làm gia sư dạy học sinh tiểu học (PNH)Gửi bình luận