Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ngày thứ sáu, 8/11/2013, tông đồ thứ 13 Judas "viếng thăm" quốc gia có tín đồ Công giáo đông nhứt châu Á là Philippin, làm 13.000 người chết vì đón tiếp không chu đáo. Rồi tới nước đông tín đồ thứ nhì là Việt Nam, làm 13 người chết vì chờ đón quá chu đáo. Đang thẳng hướng Trung Việt, Judas bất ngờ rẽ phải vì nhận ra Bắc Việt đông giáo dân hơn. Dù đã mỏi cẳng nhưng siêu bão vẫn cố gắng đi thăm nước có giáo dân đông thứ ba châu Á là Trung Quốc (PNH)Gửi bình luận