Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Mặc dù không tôn thờ chiến tranh nhưng mỗi lần có giặc bão, Philippin đều hiên ngang chống đỡ, ngược lại, Việt Nam chỉ là kẻ ở hậu phương
và không hề chia bão cho tiền tuyến (PNH)Gửi bình luận