Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Mỗi người có phận sự riêng, ai giỏi việc nấy. Trọng dụng người bằng cách đưa nhà tu hành đắc đạo lên làm chủ tịch xã hay bổ nhiệm bác sĩ giỏi làm trưởng phòng hành chánh bịnh viện cũng đều là tin đáng buồn đối với nhân dân (PNH)Gửi bình luận