Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Dân số Đại Nam vừa đạt chỉ tiêu 90 triệu, mừng nước mình vĩ đại nhưng cũng lo cho các thần dân không được sống bình an trong thời "chiến tranh xe máy"
vì phải ăn quá nhiều thực phẩm độc hại do chính đồng đội mình tạo ra (PNH)Gửi bình luận