Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Bộ Giáo dục vừa công bố đề án giáo dục phổ thông sau 2015. Dân chúng vui mừng vì nó có vẻ gần giống với chương trình giáo dục của nhơn loại, nhưng hơi băn khoăn là không rõ sẽ thực thi như thế nào với các môn Văn - Sử - TriếtGửi bình luận