Danh ngôn sưu tầm
Tôi khóc những chân trời không có người bay
Lại khóc những người bay không có chân trời (Trần Dần)Gửi bình luận