Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Biết lắng nghe cũng là một năng lực quan trọng;
Biết im lặng cũng là một nghệ thuật sống (PNH)Gửi bình luận