Danh ngôn sưu tầm
"Sự tiến bộ chỉ có trên bàn nhậu. Trí thức của chúng ta hóa ra chỉ có giá trị
trên bàn nhậu" (trích tập truyện Phù du của núi - Nguyễn Vĩnh Nguyên)Gửi bình luận