Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tôi ủng hộ việc bỏ cho điểm đối với học sinh tiểu học vì trẻ con cần phải được tự do vui chơi chứ không nên bị ép vào "trại thành tích" quá sớm (P.N.H)Gửi bình luận