Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Người ta nói thơ có sứ mệnh cao quý nhưng tôi thấy 100 cuốn sách thơ
không thiết thực bằng một cuốn sách dạy cách phòng chữa bệnh (P.N.H)Gửi bình luận