Danh ngôn sưu tầm
Hỡi tôi thời của sinh viên
Bao nhiêu giấc mộng xây trên gường tầng (không rõ tác giả)Gửi bình luận