Danh ngôn sưu tầm

Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi công nghệ hiện có để đổi lại một buổi chiều với Socrates (Steve Jobs)
Gửi bình luận