Danh ngôn sưu tầm
Trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường đó thôi (Lỗ Tấn)Gửi bình luận