Danh ngôn sưu tầm
Phát minh không phải là sự mơ mộng của khoa học hay sao ? Mọi phát minh vĩ đại đều mang vết tích không tẩy được của một tư tưởng mơ mộng. Hãy là thi sĩ để sáng tạo. (E. M. Bataille)Gửi bình luận