Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Khi thấy một người làm việc xấu, hãy nghĩ đến việc tốt của họ (Phạm Ngọc Hiền)Gửi bình luận