Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Mặc dù biết đời phức tạp nhưng ta hãy nên nhìn nó bằng cặp mắt trìu mến (Phạm Ngọc Hiền)Gửi bình luận