RU MÙA (Kim Tuyến - SV khoa Báo chí, ĐH KHXH & NV)

Nằm im nhé mùa thu

Đừng giật mình tỉnh giấc

Đừng tơ vươn đường mật

Bỏ ta thu về trời


Ta ru mùa thu ngủ

À ơi chiếc lá rơi

Nắng thu xuyên thuyền lá ....

Sóng thư... ngập ngừng say

 

                          KIM TUYẾN

( SV lớp báo chí K05, ĐH KHXH & NV TP.HCM)

 


Phamngochien.com - 15:21 - 04/01/2010 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận