Ru hạ (Tịnh Bình - Tây Ninh)

 

Tàn xuân hạ đã hay chưa ?
Giả đò mây kéo bóng trưa về chiều
Ngủ đi cái nắng như thiêu
Gió mon men cõng cánh diều bay lên
*
Quờ tay chạm hạ kề bên
Gà trưa đáp tiếng ve rền nhặt khoan
Ạ ời cái ngủ cho ngoan
Đìu hiu tre trúc mơ màng giấc trưa
*
Ơi à hạ đã về chưa ?
Bâng quơ phượng thắp lưa thưa lửa hồng
Ngâm nga ru khúc hạ nồng
Vi vu diều sáo tầng không vẫy chào
*
Cánh chuồn đuổi nắng mặt ao
Trò chơi cút bắt mưa rào cười vang
Ú òa gió vỡ mùa sang
Phất phơ áo hạ về ngang ngõ chiều...


Phamngochien.com - 20:15 - 02/05/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận