Ơ hay (Kim Thủy - Đà Nẵng)

 

Ơ hay, cái nắng trên cao
Cái mưa ở lại, chạy ào vào tim
Ơ hay, nỗi nhớ đã kìm!
Sao len nhè nhẹ vào tim...rã rời.

 


Phamngochien.com - 07:41 - 22/03/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận