Nước mắt ngày xưa (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)

 

Nhẹ nhàng thôi, nước mắt

Ngập ngừng chảy vào trong

Tình đâu? Mà thưa nhặt

Mười năm cánh bên lòng

               *

Long đong rồi cũng đến

Tuổi nào nước mắt xuôi

Bâng quơ  ừ, số mệnh

Theo vận đời nổi trôi

               *

Nhẹ nhàng thôi, gót nhỏ

Lặng lẽ bước vào anh

Lời yêu chưa kịp ngỏ

Rớt từng giọt long lanh ...

               *

Cám ơn rồi, nước mắt

Trôi nhọc nhằn đắng cay

Tình xưa giờ quay quắt

Ơi một thời đắm say

                        Lê Thanh Hùng


Phamngochien.com - 10:54 - 25/07/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận