Nỗi nhớ tháng 3 (Hạc Nha)


Gửi vào anh nỗi nhớ tháng 3
Những vần thơ giao mùa còn nguyên màu cỏ lạ
Mưa dùng dằng, kéo lòng qua mùa hạ
Nắng vẫn nồng...Luyến tiếc giấc mơ xuân

Tháng ba về cho nỗi nhớ chông chênh
Tới hay lui đều nghe lòng tê dại
Anh là ai giữa đất trời rộng rãi
Để tháng ba về, nỗi nhớ ...hóa...không tên!


Phamngochien.com - 19:35 - 12/03/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận